03 april 2015

Vidare utbygging mot vest

Første byggetrinn mot aust er avslutta. No startar vidare utbygging mot vest. Denne parsellen går førebels fram til der Sjøgata møter på småbåthamna. I løpet av 2015 er det planar om å gå vidare til Rolls Royce.

Les også

07 november 2018

20 juli 2018

13 juni 2018

Bla opp