Ulstein Fjernvarme

  


Tilbodsinnhenting

Energisentral ES14 lagt ut på Doffin

Energisentral ES-14 er lagt ut på doffin. For interesserte sjå https://www.doffin.no/Notice/Details/2016-177526 for meir informasjon. 

Energisentral 10.
Energisentral 10.

Energisentral 10 overlevert til Ulstein Fjernvarme

Energisentral 10 som forsynar omsorgsbustader i Holsekerdalen er no overlevert fra vår kontraktspart Renewable Energy Norway AS og deira underentreprenør Øen Kuldeteknikk AS. Der er også fleire lokale entreprenørar som har levert sine tenester innanfor elektro, ventilasjon og VVS.

Energisentral 10 er den andre energisentralen som kom i drift i vårt anlegg.

Sentralen har vore i drift sida januar og har fungert godt under prøvedrifta.

Ulstein Fjernvarme takkar Renewable Energy Norway AS, og alle deira underentreprenørar for godt utført arbeid!

Skal skaffe Ulsteinvik varme basert på sjøvann

logo_norskfjernvarme.png

Øyvind Amdam tiltrådte 1. august stillingen som daglig leder ved Ulstein Fjernvarme AS, som skal etablere et fjernvarmeanlegg i Ulstein, basert på sjøvann. Amdam kommer fra stillingen som seksjonsleder for eiendom i Ørsta kommune, og har tidligere arbeidet som områdeleder for kommunale bygg i Hareid kommune. Vikebladet Vestposten

Les meir: www.fjernvarme.no/ 

Utbygging av infrastruktur Sjøgata del 1 ferdig

Utbygging av 1.byggetrinn i sjøgata er ferdig.

15.mai 2014 vart fyste byggetrinn av Sjøgata ferdigstilt, og vi har med det nådd endå ein milepel. No tek neste byggetrinn til, der fjernvarmerøra skal gå vidare vestover og på sikt vidare mot Rolls Royce. Utbygginga held fram som føreset, og ein reknar med å starte prøvedrift av infrastruktur mot slutten av 2014.

 

Ja til utvidelse av aksjekapital

Ulstein kommunestyre sa torsdag ja til utvidelse av aksjekapitalen i Ulstein Fjernvarme AS med 9,5 millioner kroner til 12,5 millioner. Det innebærer at utbyggingen av fjernvarme basert på sjøvann i Ulstein sentrum kan fortsette som planlagt. Daglig leder i Ulstein Fjernvarme, Øyvind Amdam, sier at han er godt fornøyd med sin eier som tar samfunnsansvar, og fører byen Ulsteinvik inn i en fornybar fremtid.

Les meir: www.fjernvarme.no/

 

Vidare utbygging mot vest

Første byggetrinn mot aust er avslutta. No startar vidare utbygging mot vest. Denne parsellen går førebels fram til der Sjøgata møter på småbåthamna. I løpet av 2015 er det planar om å gå vidare til Rolls Royce.