Innhold
Pumperom

Energisentral 10 overlevert til Ulstein Fjernvarme

Energisentral 10 som forsynar omsorgsbustader i Holsekerdalen er no overlevert fra vår kontraktspart Renewable Energy Norway AS og deira underentreprenør Øen Kuldeteknikk AS. Der er også fleire lokale entreprenørar som har levert sine tenester innanfor elektro, ventilasjon og VVS.

 

Energisentral 10 er den andre energisentralen som kom i drift i vårt anlegg.
Sentralen har vore i drift sida januar og har fungert godt under prøvedrifta.
Ulstein Fjernvarme takkar Renewable Energy Norway AS, og alle deira underentreprenørar for godt utført arbeid!

Bla opp