Innhold

Tilgjengelegheitserklæring

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Sei ifrå! Innan tre (3) veker har vi plikt til å gi eit svar.

Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

Send oss ei melding her

Sjå også tilgjengelegheitserklæringa vår

Ansvarleg for nettstaden
Namn: Ulstein Fjernvarme AS
Org. nr.: 996 957 152
E-post: paul.arne.ulstein@ulstein.kommune.no
Telefonnummer: +47 908 36 438

Bla opp