Innhold

Aktuelt

Grønne blader

Ja til utvidelse av aksjekapital

Ulstein kommunestyre sa torsdag ja til utvidelse av aksjekapitalen i Ulstein Fjernvarme AS med 9,5 millioner kroner til 12,5 millioner. Det innebærer at utbyggingen av fjernvarme basert på sjøvann i Ulstein sentrum kan fortsette som planlagt. Daglig leder i Ulstein Fjernvarme, Øyvind Amdam, sier at han er godt fornøyd med sin eier som tar samfunnsansvar, og fører byen Ulsteinvik inn i en fornybar fremtid. Les meir: www.fjernvarme.no/

Utbygging av infrastruktur Sjøgata del 1 ferdig

Utbygging av 1.byggetrinn i sjøgata er ferdig.

Skal skaffe Ulsteinvik varme basert på sjøvann

Øyvind Amdam tiltrådte 1. august stillingen som daglig leder ved Ulstein Fjernvarme AS, som skal etablere et fjernvarmeanlegg i Ulstein, basert på sjøvann. Amdam kommer fra stillingen som seksjonsleder for eiendom i Ørsta kommune, og har tidligere arbeidet som områdeleder for kommunale bygg i Hareid kommune. Vikebladet Vestposten Les meir: www.fjernvarme.no/
Pumperom

Energisentral 10 overlevert til Ulstein Fjernvarme

Energisentral 10 som forsynar omsorgsbustader i Holsekerdalen er no overlevert fra vår kontraktspart Renewable Energy Norway AS og deira underentreprenør Øen Kuldeteknikk AS. Der er også fleire lokale entreprenørar som har levert sine tenester innanfor elektro, ventilasjon og VVS.

Tilbodsinnhenting

Energisentral ES-14 er lagt ut på doffin.

Vidare utbygging mot vest

Første byggetrinn mot aust er avslutta. No startar vidare utbygging mot vest. Denne parsellen går førebels fram til der Sjøgata møter på småbåthamna. I løpet av 2015 er det planar om å gå vidare til Rolls Royce.
Bla opp